Khách sạn Bình Định

Bình Định là một tỉnh thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ, rộng gần 6100 km2, cách thủ đô Hà Nội tầm 1.065km về phía Bắc và cách TP. Hồ Chí Minh 649 km về phía Nam. Bình Định là vùng đất có bề dày lịch sử với nền văn hóa lâu đời, lưu giữ được nhiều công trình văn hóa vật thể và phi vật thể quý giá.

Khách sạn Bình Định giá rẻ: https://www.vietnambooking.com..../hotel/vietnam/khach